My Image

My Image
Rädda Hjärtat består av specialistutbildade sjuksköterskor Anestesi & Intensivvård och har mångårig erfarenhet av HLR-utbildning.
Vi arbetar enligt Svenska HLR-rådets gällande riktlinjer 2016.
Efter genomgången kurs erhåller ni utbildningsbevis.
Kunskap är färskvara! Vi ser till att ni får möjlighet till årlig repetitionskurs.

Frågor, boka kurs eller offert?

E-post: jenny@räddahjärtat.se

SMS: 073-988 13 36

Medlem i Branschrådet för hjärtstartare i Sverige - BFHS

My Image
My Image