My Image

Dina uppgifter - ditt val!

  • GDPR
  • Om Cookies

1. Allmänt om hur vi behandlar dina personuppgifter I detta dokument kan du se hur Rädda Hjärtat Stockholm AB hanterar dina personuppgifter när du är kund hos oss. Med personuppgifter menas all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Enligt GDPR och svensk lag om behandling av personuppgifter är Rädda Hjärtat Stockholm AB personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och vi är enligt lag skyldiga att informera dig om vår behandling.
2. Hur vi samlar in dina personuppgifter Vi samlar endast in de uppgifter som du självmant lämnar till oss. Detta sker via kontakt med oss eller på annat sätt lämnar dina uppgifter till oss.
3. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför? Rädda Hjärtat Stockholm AB arbetar med försäljning och utbildning mot företag och privatpersoner. För att kunna lämna högsta möjliga service till våra kunder måste vi samla in en del viktig information där en del utgör personuppgifter. De personuppgifter vi vanligtvis behandlar är följande; företagsnamn, namn på kontaktperson, adress (leverans och fakturering), e-postadress och telefonnummer. När du handlar av oss sparar vi även information om vilka artiklar/vilken tjänst du köpt och uppgifter om pris och leverans samt om antalet utbildade. Under utbildningen sparas en deltagarlista med två syften en i händelse av brand för att kunna informera räddningstjänsten om antalet i lokalen och en annan för att ha stöd i registrering av antalet utbildade till Svenska HLR-rådets utbildningsregister. Denna lista kasseras senast 12 månader efter kurstillfället.

4. Vem kan se dina personuppgifter
Endast behörig personal hos Rädda Hjärtat Stockholm AB kan se de uppgifter vi har i vårt kunddatabas där informationen är krypterad och lösenordsskyddad. Till behörig personal räknar vi även de systemutvecklare som på uppdrag av Rädda Hjärtat Stockholm AB utvecklar och underhåller vår kunddatabas - dessa går under ett separat sekretessavtal.

5. Var lagras dina personuppgifter Våra system för datalagring finns inom EU och vi har vidtagit största möjliga säkerhetsåtgärder för att dina personuppgifter skall vara så säkra som möjligt.
6. Hur länge sparas dina personuppgifter Vi sparar endast de personuppgifter så länge du är kund hos Rädda Hjärtat Stockholm AB. Om du byter arbetsgivare raderas dina personuppgifter så snart vi fått kännedom om detta.
7. Cookies När du besöker våra web-platser använder vi cookies, eller kakor. Dessa används för att din upplevelse skall bli så användarvänlig som möjligt samt för statistik. Vi samlar inte in någon information av personlig karaktär.
8. Dina personuppgifter Du har som privatperson starka rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Enligt Dataskyddslagstiftninen har du rätt att ta del av vilka uppgifter vi har sparade om dig och på din begäran få dessa ändrade, uppdaterade eller raderade. Du har rätt att när som helst åderkall samtycke för mottagande av direktmarknadsföring.

9. Frågor om vår behandling av personuppgifter Ansvarig för frågor om personuppgifter, sk Dataskyddsombud är Jenny Bjelkenstedt. mail:
jenny@raddahjartat.se